Płać bezpiecznie

Polityka prywatności

IVOL

O naszej polityce prywatności
IVOL bardzo dba o Państwa prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane informacje o Państwu i o korzystaniu przez Państwa z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i dostępnych na niej usług przez IVOL. Data obowiązywania tych warunków to 14.05.2018 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane na Państwa temat są przez nas gromadzone, do czego te dane są wykorzystywane i komu oraz na jakich warunkach, jeśli w ogóle, dane te mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane i jak chronimy je przed nadużyciem oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony prywatności, dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych
Poniżej mogą Państwo przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakie stosujemy techniki bezpieczeństwa i komu udostępniamy te dane.


Oprogramowanie sklepu internetowego

Magento
Nasz sklep internetowy jest tworzony przy użyciu oprogramowania Magento. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w celu realizacji naszych usług, są udostępniane tej stronie. Magento ma dostęp do Państwa danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Państwa danych do innych celów. Magento jest zobowiązana na mocy zawartej z nami umowy do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL, politykę silnych haseł i bezpieczne przechowywanie danych. Magento zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy i partnerów stowarzyszonych w celu dalszego doskonalenia swoich usług. Magento uwzględnia obowiązujące ustawowe okresy przechowywania danych (osobowych).


Produkty i usługi Google

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ten sklep internetowy korzysta z produktów i usług Google, takich jak np. Google Analytics i filmy z YouTube towarzyszące naszym produktom. Czy chciałby Pan uzyskać więcej informacji na ten temat, np. jakie dane i informacje są przekazywane i jak w razie potrzeby można to wyłączyć? Następnie należy wejść na następującą stronę internetową Google: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites


Hosting internetowy

Magehost
Nasz sklep internetowy jest tworzony przy użyciu oprogramowania Magento, a na nasz hosting wybraliśmy Magehost. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w celu realizacji naszych usług, są udostępniane tej stronie. Magehost ma dostęp do Państwa danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie wykorzysta Państwa danych w innym celu. Na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, Magehost jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Do tych środków bezpieczeństwa należy stosowanie szyfrowania SSL oraz polityka silnych haseł. Regularnie wykonywane są kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.


Rozwój

Vendic
W celu dalszego rozwoju i optymalizacji naszej strony internetowej korzystamy z usług firmy Vendic. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w celu realizacji naszych usług, będą udostępniane tej stronie. Blue Bird Day ma dostęp do Państwa danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Państwa danych do innych celów. Na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, Vendic jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa polegają na stosowaniu silnej polityki haseł.


E-mail i listy mailingowe

Newsletter

Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego celu lub podane przez Państwa oddzielnie, aby regularnie wysyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a AVG.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego, korzystając z linku rezygnacji, umieszczonego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuwamy Państwa adres e-mail, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Klaviyo
Nasze newslettery e-mailowe wysyłamy za pomocą Klaviyo. Klaviyo nigdy nie wykorzysta Państwa nazwiska i adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdego e-maila wysyłanego automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji. Wówczas nie będzie Pan już otrzymywał naszego newslettera. Państwa dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Klaviyo. Klaviyo wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie internetowe, które umożliwiają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Klaviyo zastrzega sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu dalszego doskonalenia usług i w tym kontekście udostępniania informacji osobom trzecim. Będą Państwo otrzymywać te e-maile tylko po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody przy zapisie do naszego newslettera.

Ogólny kontakt pocztowy

Gmail
Do regularnego, biznesowego ruchu e-mailowego wykorzystujemy usługi Gmail. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu Państwa i naszych danych. TransIP nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały nasz ruch e-mailowy jako poufny.

E-maile transakcyjne

Magehost
Dla naszych e-maili transakcyjnych używamy Magehost. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu Państwa i naszych danych.


Procesory płatnicze

MultiSafepay
Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym wykorzystujemy platformę MultiSafepay. MultiSafepay przetwarza Państwa nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. MultiSafepay podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. MultiSafepay zastrzega sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu dalszego doskonalenia usług i w tym kontekście do udostępniania (zanonimizowanych) danych z
osób trzecich. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych dotyczą również tych części usług MultiSafepay, do których angażuje osoby trzecie. MultiSafepay nie będzie przechowywał Państwa danych dłużej niż jest to dozwolone w ramach okresów ustawowych.

Paypal
Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy Paypal. Paypal przetwarza Państwa nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Paypal podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Paypal zastrzega sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu dalszego doskonalenia swoich usług i w tym kontekście do udostępniania (zanonimizowanych) danych z
osób trzecich. Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony Państwa danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usług Paypal, do których angażuje on osoby trzecie. Paypal nie przechowuje Państwa danych dłużej niż pozwalają na to ograniczenia czasowe wynikające z przepisów prawa.


Recenzje

Trustedshops

Opinie zbieramy za pośrednictwem platformy Trustedshops. Jeśli zostawiają Państwo opinię za pośrednictwem Trustedshops, są Państwo zobowiązani do podania swojego nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu e-mail. Trustedshops udostępnia nam te dane, abyśmy mogli powiązać recenzję z Państwa zamówieniem. Trustedshops publikuje również na swojej stronie internetowej Państwa nazwisko i miejsce zamieszkania. W niektórych przypadkach Trustedshops może skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia Państwa opinii. W przypadku, gdy zachęcamy Państwa do pozostawienia opinii, przekazujemy Państwa nazwisko i adres e-mail do Trustedshops. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zaproszenia Państwa do wystawienia recenzji. Trustedshops podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Trustedshops zastrzega sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich, którym udzieliliśmy na to zgody. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych dotyczą również tych części usługi, do których Trustedshops angażuje osoby trzecie.

W celu wyświetlenia znaku jakości Trusted Shops, wszelkich zebranych ocen oraz asortymentu produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia, na tej stronie internetowej zintegrowano znak jakości Trusted Shops.

Po rozpatrzeniu różnych naszych interesów, chroni to uzasadnione przeważające interesy dla optymalnego marketingu naszej oferty. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi są produktem TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. W przypadku żądania Trustbadge, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera dokumentujący Państwa żądanie, zawierający np. Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych (dane dostępowe). Te dane dostępu nie są przetwarzane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej 7 dni po Państwa ostatniej wizycie na stronie. Pozostałe dane osobowe zostaną przekazane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub są już zarejestrowani do korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy Państwem a Trusted Shops.


Spedycja i logistyka

Picqer

W celu realizacji i wysłania Państwa zamówienia korzystamy z usług firmy Picqer. Wymaga to od nas udostępnienia firmie Picqer Państwa nazwiska, adresu, miejsca zamieszkania oraz treści Państwa zamówienia. PIcqer wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Transsmart

Aby wysłać Państwa zamówienie, korzystamy z usług firmy Transsmart. Wymaga to od nas udostępnienia firmie Transsmart Państwa nazwiska, adresu i danych dotyczących miejsca zamieszkania. Transsmart wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy.

DHL

Gdy składają Państwo u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Państwa. W celu realizacji dostaw korzystamy z usług firmy DHL. Wymaga to od nas udostępnienia DHL Państwa nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania. DHL wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy DHL zatrudnia podwykonawców, DHL udostępnia im również Państwa dane.

DPD

Gdy składają Państwo u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Państwa. W celu realizacji dostaw korzystamy z usług firmy DPD. Wymaga to od nas udostępnienia firmie DPD Państwa nazwiska, adresu i danych dotyczących miejsca zamieszkania. DPD wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli DPD zatrudnia podwykonawców, DPD udostępni Państwa dane również tym podmiotom.

Van Spreuwel Transport

Gdy składają Państwo u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Państwa. Przy realizacji dostaw korzystamy z usług firmy Van Spreuwel Transport. Wymaga to od nas udostępnienia Van Spreuwel Transport Państwa nazwiska, adresu i danych dotyczących miejsca zamieszkania. Van Spreuwel Transport wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy Van Spreuwel Transport zatrudnia podwykonawców, Van Spreuwel Transport udostępnia im również Państwa dane.

Schenker

Gdy składają Państwo u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Państwa. Przy realizacji dostaw korzystamy z usług firmy Schenker. Wymaga to od nas udostępnienia firmie Schenker Państwa nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania. Schenker wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy Schenker zatrudnia podwykonawców, Schnker udostępnia Państwa dane również tym podmiotom.


Fakturowanie i księgowość

Exact Online

W celu prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług Exact Online. Udostępniamy Państwa nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Państwa zamówienia. Dane te są wykorzystywane do administrowania fakturami sprzedaży. Państwa dane osobowe są przekazywane i przechowywane w sposób bezpieczny. Exact Online zobowiązuje się do zachowania poufności i będzie traktować Państwa dane jako poufne. Exact Online nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Castelijns & Swaans

Korzystamy z usług firmy Castelijns & Swaans w celu prowadzenia naszej dokumentacji i księgowości. Udostępniamy Państwa nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Państwa zamówienia. Dane te są wykorzystywane do administrowania fakturami sprzedaży. Państwa dane osobowe są przekazywane i przechowywane w sposób chroniony. Castelijns & Swaans jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Państwa dane jako poufne. Castelijns & Swaans nie będzie wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.


 

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług. To znaczy, że cel przetwarzania danych jest zawsze bezpośrednio związany z podanym przez Państwa zleceniem. Nie wykorzystujemy Państwa danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeżeli udostępnią nam Państwo dane i wykorzystamy je do skontaktowania się z Państwem - inaczej niż na Państwa życzenie - w późniejszym czasie, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę na takie działanie. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem spełniania obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych.
Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy zawartej między nimi a nami, przysięgi lub obowiązku prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego doskonalenia naszych usług. Dane te (np. Państwa adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych

W stosownych przypadkach VIVOL może być zobowiązany przez prawo do udostępnienia Państwa danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni do udostępnienia Państwa danych, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości przewidzianych przez prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są Państwo naszymi klientami. Oznacza to, że będziemy przechowywać Państwa profil klienta do momentu, w którym zaznaczą Państwo, że nie chcą już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to Państwo wskażą, będziemy to również interpretować jako prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur zawierających Państwa dane (osobowe), dlatego też będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo trwa obowiązujący termin. Pracownicy nie mają już jednak dostępu do Państwa profilu klienta i dokumentów, które sporządziliśmy na Państwa zlecenie.

Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo określone prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak mogą Państwo się na nie powoływać. Z zasady, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i transkrypcje Państwa danych tylko na znany nam już adres e-mail. W przypadku, gdy zechcą Państwo otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy o podanie tożsamości. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków; w przypadku zapomnianego wniosku zarządzamy danymi anonimowymi. Wszystkie kopie i zapisy danych otrzymają Państwo w formacie danych nadających się do odczytu maszynowego, który stosujemy w naszych systemach. W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podejrzewają Państwo, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe w sposób niewłaściwy.

Prawo do kontroli

Zawsze mają Państwo prawo wglądu do przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetwarzania) danych, które dotyczą Państwa osoby lub które można powiązać z tą osobą. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzyma Pan odpowiedź na swój wniosek. Jeżeli Państwa prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Państwu na znany nam adres poczty elektronicznej kopię wszystkich danych wraz z listą podmiotów przetwarzających, które przechowują te dane, ze wskazaniem kategorii, w której dane te zostały zapisane.

Prawo do sprostowania

Zawsze mają Państwo prawo do zmiany przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetwarzania) danych, które dotyczą Państwa osoby lub mogą być z nią powiązane. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzyma Pan odpowiedź na swój wniosek. Jeżeli Państwa życzenie zostanie uwzględnione, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały dostosowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zawsze mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetwarzania) danych, które dotyczą Państwa osoby lub mogą być z nią powiązane. W tym celu mogą Państwo zwrócić się z prośbą do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzyma Pan odpowiedź na swój wniosek. Jeżeli Państwa wniosek zostanie uwzględniony, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia przez Państwa ograniczenia.

Prawo do przenoszenia praw

Zawsze mają Państwo prawo do tego, aby przetwarzane przez nas (lub zlecane do przetwarzania) dane, które dotyczą Państwa osoby lub które mogą być przez inną stronę odnalezione, zostały przekazane do Państwa. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzyma Pan odpowiedź na swój wniosek. Jeżeli Państwa życzenie zostanie uwzględnione, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail kopie lub transkrypcje wszystkich danych na Państwa temat, które przetwarzamy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez innych przetwórców lub osoby trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy mogli kontynuować świadczenia usług, ponieważ nie będzie można zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, w stosownych przypadkach, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez VIVOL lub w jego imieniu. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu. Jeżeli Państwa sprzeciw jest uzasadniony, udostępnimy Państwu kopie i/lub odpisy danych, które przetwarzamy (lub które zostały przetworzone), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Mają Państwo również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Państwa danych w taki sposób, aby to prawo miało zastosowanie. Jeśli uważają Państwo, że tak jest, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony prywatności.

Prawo do usunięcia

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:
Zgodnie z art. 15 AVG mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile informacje te są w nich opisane.
Zgodnie z art. 16 AVG mają Państwo prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas.
Zgodnie z art. 17 AVG mają Państwo prawo zażądać usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile nie będą one dalej przetwarzane.

  • Korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji.
  • Aby wypełnić obowiązek prawny.
  • Ze względu na interes publiczny, lub
  • Dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych wymaga.

Zgodnie z art. 18 AVG, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

  • Zaprzecza Pan prawdziwości danych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawia Pan/Pani jego usunięcia.
  • Nie potrzebujemy już tych danych, ale są one nadal potrzebne do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 AVG.

Zgodnie z art. 20 AVG mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądania ich przekazania innemu administratorowi danych.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 AVG. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla naszej centrali.


Cookies

VIVOL używa Cookies na swoich stronach internetowych między innymi w celach analitycznych. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z naszą pełną polityką dotyczącą plików cookie.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełnym przeglądem plików cookie


Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdą Państwo najbardziej
najnowsza wersja. Jeśli nowa polityka prywatności wpływa na sposób, w jaki przetwarzamy dane już zgromadzone w
dotyczących Państwa, powiadomimy Państwa o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dane kontaktowe

VIVOL
Habraken 2327
5507TK Veldhoven
Holandia

T (040) 254-2823
E klantenservice@ivol.nl

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności
Jim Luyendijk